Medlemsinfo v18 2022

Publicerat 5 maj, 2022
 • Årsstämman kommer att ske både via poströster och fysiskt i
  föreningslokalen.
  Datum: 19/5-22 Kl. 18.00.
  Styrelsen söker som alla tidigare år nya styrelseledamöter. Hör
  gärna av dig om du vill vara med och påverka, det är ett viktigt
  och roligt arbete där man lär sig mycket nytt varje dag.
  Vi söker framförallt en sekreterare och någon som är lite
  intresserad av det tekniska. Kanske även finns någon som gillar
  att fördjupa sig i olika avtalshandlingar och uthyrning av lokalen?
 • Avgifter. Tyvärr ser vi att det händer att man är försenad med
  sin månadsavgift, vilket kan leda till att man får problem med
  inkassoavgifter o.s.v. Vi önskar att alla ser till att avgifterna
  kommer in på senast ansatt datum, för att slippa extra avgifter.
 • Stambytet. Nu är vi inne i den sista fasen och arbetet pågår för
  fullt. En lite påminnelse är att om man har några problem i sin
  lägenhet, så hör man i första hand av sig till BMG som är
  ansvariga för att allt ska bli rätt.
 • Sopor. Det kastas fortfarande mycket hushållssopor samt
  andra typer av sopor i området, vilket drar till sig skadedjur
  samt att det ser väldigt tråkigt ut. Vi vill påminna om att det
  kommer att debiteras 1000 kr för nedskräpning till den boende
  som inte hittat till sopskåpen eller grovsoprummet.
 • Grovsoprummet måste skötas annars stänger vi det.
  Allt skräp ska kastas i kärlen. Är det små saker får ni gärna
  kasta det i påsar så vi inte får det över hela golvet.
  Allt har sin plats: Elavfall i gallerburen, Batterier i röda
  batteriholken, Ljuskällor/lampor i svarta hinken, grovsopor i
  gröna kärlen. Allt är skyltat!
  Det som inte får kastas i grovsoprummet står på dörren.
  På golvet ska det vara fritt, dvs ställ inget på golvet!

Nu är solen här och vi önskar alla medlemmar en härlig vår
och att vi ses till årsstämman!