Medlemsinfo v42 2022

Publicerat 19 oktober, 2022

Medlemsinformation

 • Energibesparing:
  Föreningen kommer att göra energibesparingar under hösten/vintern för att hålla kostnaderna nere så mycket som det går. Se separat utskick ang detta.
 • Avgift på tvättpass i tvättstugor
  Alla lägenheter har i och med stambytet fått el, vatten och avlopp framdraget för tvättmaskin och torktumlare.
  Tvättstugorna på föreningen har stor energiförbrukning, vilket belastar alla i föreningen med dessa höga kostnader även om inte alla nyttjar tvättstugorna.
  Därav har vi tagit beslutet att lägga en avgift på alla tvättpass i tvättstugan. Avgiften ska täcka energikostnaden för vatten och el och den administrativa delen för faktureringen.
  Till en början kommer kostnaden vara 40kr/tvättpass för att möta dessa kostnader. Det kan revideras om energipriserna förändras. Start 1/1-2023.
 • Värmepump:
  Föreningens värmepump börjar bli gammal och sliten, den kommer inom kort att bytas ut mot en ny ihop med nytt styrsystem och expansionskärl.
 • Elavtal:
  Föreningen har tecknat ett avtal med Fortum portföljförvaltning för inköp av el.
 • P-service:
  Myntautomaten för gästparkeringen, kommer att tas bort och all betalning kommer nu ske med mobiltelefon.
 • Räntor:
  Föreningen har 5 lån där bindningstiden löper ut nu under vintern. Som de flesta vet så är världsläget och ränteläget inte så bra just nu. Räntorna har gått upp mycket och fortsätter uppåt. Fram till idag har räntorna för föreningens lån stigit med ca 3%.
  Vi har därför efter rekommendationer beslutat att sprida risken, med att binda lånen på olika bindningstider.
  2 kommer fortsätta att ha rörlig ränta.
  1 binds på 4år och 2 binds på 3år.
  Efter budgetmötet vet vi mer hur detta kommer påverka föreningen och alla boende.
 • Ekonomisk förvaltning:
  Föreningen byter ekonomisk förvaltning (inkl parkering) från och med årsskiftet. Vi byter från HSB till Nabo.
  Detta betyder att alla boende kommer att få sina avgiftsavier från Nabo från och med årsskiftet. Första utskicket kommer per post i brevlådan i december och det går sedan att välja att ha nästkommande digitalt för de som vill. De som har autogiro måste göra en ändring.
  Alla boende får även en egen inlogg där ni kan se allt som berör er lägenhet, allt från avgifter till pantsättning mm. Mer info kommer från Nabo närmare bytesdagen.
 • Grovsoprum:
  Kostnaden för grovsoprummet har ökat drastiskt sista året. Dessa kostnader belastar alla medlemmar i föreningen.
  Det ställs även in saker som inte får kastas där, och golven blir fulla med skräp som gör det svårt för SRV att tömma kärlen.
  Vi kommer därför behöva revidera öppettiderna på grovsoprummet.
  De nya öppettiderna blir 1 gång per månad,
  första onsdagen varje månad, mellan kl 18:00-20:00, med start från november månad 2022.
  Till en början kommer vi ha tillsyn under dessa tider så reglerna för grovsoprummet följs.
  Dörren öppnas med nyckelbricka 1 och 2, endast under gällande öppettider.
 • Trappstädning
  Nytt städbolag, Söder om Söder, kommer städa föreningens trapphus, källargångar, barnvagnsrum, cykelförråd och tvättstugor från och med årsskiftet.
  Städrutiner kan ni hitta på Brf Solurets hemsida.
 • Tv och bredband:
  Avtalet med Ownit är omförhandlat och bredbandet är uppdaterat 1/9 till hastighet 1000/1000.
  Alla lägenheter kommer även få en ny router och digitalbox (förprogrammerade). Planeras att delas ut i november månad. Börjar gälla 1/12.
  Routern och digitalboxen tillhör lägenheten och ska lämnas kvar vid eventuell flytt.
  I årsavgiften ingår tv-tjänster. Här byter nu föreningen från ComHem till Ownit.
  Boenden som har betalabonnemang hos ComHem/Tele2 kommer kunna fortsätta ha kvar sina abonemang fram till år 2024.
 • Trädgårdsgrupp:
  Första mötet 25/10 kl18:00 Föreningslokalen.
  En trädgårdsgrupp kommer att skapas för planering av rondellerna inne på gårdarna. De ska piggas upp och få ett trevligare intryck.
  Anmäl er till: Info@brfsoluret.se
  Skriv ”Trädgårdsgrupp” i ämnesraden.
  Vi behöver era kontaktuppgifter i anmälan.
 • Skyddsrumsgrupp:
  En skyddsrumsgrupp kommer att skapas för skyddsrummen. De besiktigades i juli och just nu går styrelsen igenom vad som behöver korrigeras. Tyvärr har vi halkat efter lite pga av andra mer brådskande ärenden. Gruppen kommer kallas lite senare.
 • Grillplatser:
  Föreningen kommer att ordna med fasta grillplatser som kan nyttjas och skötas av alla boende som vill grilla.
  Egen grill utanför porten undanbedes.
 • Stambyte:
  Stambytet ska nu vara klart.
  Några få boende har lite små efterarbeten kvar, de har blivit kontaktade av BMG.
  Har ni frågor ang stambytet så ber vi er kontakta vår konsult, kontaktinformation finns på föreningens hemsida.
  Återställning av marken efter stambytet kommer ske i nästa år, då marken fått tid att återhämta sig lite själv först.
 • Utemiljö:
  Föreningens mark som vetter mot Brf Solstigen har återställts efter de körde med sina maskiner där. Vi får se om marken återhämtar sig annars får de göra om det nästa år igen.
  Vi kommer att föryngra några av våra buskar och ta ner några på höjden som har blivit allt för stora/höga.
  Har ni buskar ni satt själva så får ni se till att de inte växer sig för höga, annars kommer de tas ner till rätt höjd av markskötsel.
 • Försäljning av föreningens lägenheter
  Föreningen har i dag ett antal hyresrätter. Dessa ombildas till bostadsrätter och säljs när hyresgästen flyttar. All vinst tillfaller föreningen.
  För tillfället så har föreningen 3st lägenheter som håller på att ombildas och ska säljas, sedan finns det 22st hyresrätter kvar i föreningen.
  Under de senaste åren så har föreningen sålt ett par lägenheter.
  2020, 1st. 2021, 3st. 2022, 4st
  De har sålts för en totalsumma av 14.390.000kr.
  All vinst har fram till idag gått till att delvis finansiera stambytet, och lite kommer vi använda för amortera på föreningens lån.

             Vi önskar alla i Brf Soluret en trevlig höst/ Styrelsen