Medlemsinfo v46, 2022

Publicerat 17 november, 2022
 • Årsavgiftshöjning:
  Årsavgifterna för 2023 kommer att höjas med 6%.
  Världsläget och de höjda räntorna gör att vi tyvärr måste höja mer än de 5% som planerats efter stambytet. Vi rekommenderades att göra en större höjning, men har valt att göra en liten justering i år och se om vi successivt behöver justera höjningen nästa år.
 • Parkeringsplatser:
  Avgifterna för parkeringen för 2023:
  Garage 650kr/månad
  Carport 450kr/månad
  P-plats 280kr/månad
  El-bilplats 350kr/månad
 • Gästparkering:
  Gästparkeringen kan nu endast betalas med mobil-app, betalautomaten är borttagen.
  Avgiften för gästparkeringen är höjd till 10kr/h eller 100kr/dygn.
 • Fastighetsförsäkring
  Föreningen har tecknat en ny fastighetsförsäkring hos IF från 1/1-2023 och sänkt kostnaden med över 100.000kr
  Förhoppningsvis även kostnaderna för de vattenskador vi tidigare hade innan stambytet.
 • Lån
  Några av föreningens lån har bundits om och fått nya räntor. Vi har även amorterat 1.6 miljoner kronor.
 • Tv och bredband
  Ownit kommer att dela ut era nya routrar och tv-boxar.
  Dessa kan ni hämta ut i föreningslokalen.
  Tisdag den 23/11 och Onsdag den 24/11 kl 16-20
  Vid avflytt så lämnas tv-boxern och routern kvar, de tillhör lägenheten.
 • Nabo
  Föreningens ekonomiska avtal går över från HSB till Nabo 1/1-2023.
  Det innebär att ni framöver kommer få era månadsavier från Nabo. De första delas ut i pappersform i brevlådan sedan kan ni själva välja att få det digitalt och via autogiro om ni vill det.
 • Tvättstugor
  Från den 1/1 2023 kommer alla tvättpass i tvättstugan vara avgiftsbelagda. 40kr/pass till en början.
 • Grovsopor
  Grovsoprummet har nu nya öppettider.
  Första onsdagen i månaden mellan 18:00-20:00, dvs en gång i månaden.
  Se till att sortera rätt och släng inget skräp på golvet.
  Missbrukas detta så överväger vi att stänga grovsoprummet pga de höga kostnader det medför.
 • Trädgårdsgruppen
  De som vill hjälpa till att forma rondellerna inne på gårdarna är välkommen att vara med i trädgårdsgruppen. Ni kan vara med en eller flera gånger, när det passar er.
  Nästa möte är den 8/2-2023 kl18:00. Välkomna!


Vi önskar alla i Brf Soluret en härlig höst/ Styrelsen