Grovsoprum

Publicerat 26 augusti, 2021

Grovsoprummet har från och med nästa vecka öppet igen.
Öppettiderna är varje onsdag mellan kl 18:00-20:00

Ni öppnar själva dörren med er nyckelbricka, samma som till porten.
Det är endast den nyckelbricka som går till tvättstugorna som går till grovsoprummet, detta för att inte barn ska ha tillgång till soprumet.

Se till att dörren stängs efter ni lämnat soprummet så inte obehöriga får tillgång till föreningens grovsoprum. Föreningen betalar för all tömning, och vi vill helst inte betala för några andra föreningars eller företags skräp. Detta gäller även om en medlem har ett företag, dvs företagssopor får inte kastas hos oss.

Reglerna måste följas!
Kasta endast sånt som är tillåtet, skyltar finns på dörren och väggarna.
Det som inte får kastas där får ni själva se till att kasta på tex Jordbro återvinning central.
Bland annat: skrymmande/stora möbler, däck, färg, vitvaror som tex kyl, spis mm.

Alla loggar/dörröppningar kan spåras och kamera finns.
Misssköter man reglerna så spärras man från grovsoprummet.
Vi får alla försöka att se till att vår förening sköts och minska extrakostnader för oss som bor här.

/Styrelsen