Senaste Nytt

Här kan du se vad som händer i föreningen just nu.

Medlemsinfo v25 2022

Uppdaterad styrelse

På årsstämman så valdes några som satt för omval in på nytt. Vi fick även två nya ledamöter och två nya suppleanter. Även en (ny) valberedning valdes in. Vi som valdes in på omval tackar för förtroendet och hälsar alla nya till styrelsen och valberedningen välkomna!

 • Alexandra Bergström, ordförande.
 • Patrik Bävits Blom, vice ordförande.
 • Mariola Lupicki, ledamot, ekonomi.
 • Andree Hutgren, ledamot, IT och media.
 • Laziz Sharifov, ledamot, sekreterare.
 • Jeanette Lindzter, suppleant.
 • Jonas Otter, suppleant.
 • Jonas Andersson, valberedare.
 • Nora Klaman, valberedare.

Uppdatering om stambyte

Stambytet är nu inne på sista veckorna.

 • Vecka 27 ska de vara klara hos alla och låscylindern ska bytas tillbaka.
 • Vecka 28 så avetableras bodar mm.

Avisering om efterarbeten kommer till dem som har fått anmärkningar i besiktningsprotokollet. Det kommer att ske under sommaren. Slutbesiktning av hela stambytet kommer i slutet av augusti.

Tack alla boende för tålamod, svett och tårar. Nu är vi äntligen klara!

Återställning av mark

Marken där stambytet har varit ska återställas till hösten.

Trädgårdsgrupp

En trädgårdsgrupp kommer att skapas för planering av rondellerna inne på gårdarna. De ska piggas upp och få ett trevligt intryck.

Anmäl er till: info@brfsoluret.se
Skriv ”Trädgårdsgrupp” i ämnesraden.
Vi behöver era kontaktuppgifter i anmälan. Gruppen samlas första gången i augusti.

Skyddsrumsgrupp

En skyddsrumsgrupp kommer att skapas för skyddsrummen. De kommer besiktigas i juli och sedan är det bra om så många som möjligt har vetskap om hur och vad man gör vid händelse av katastrof.

Anmäl er till: info@brfsoluret.se
Skriv ”Skyddsrumsgrupp” i ämnesraden
Vi behöver era kontaktuppgifter i anmälan. Gruppen samlas första gången i augusti.

Försäljning

En lägenhet som tidigare varit en hyreslägenhet har sålts av föreningen och ombildats till en bostadsrätt. Förtjänsten av försäljningen tillfaller föreningen. Två lägenheter till står på tur.

Felparkerade bilar

Det står ofta bilar inne på gårdarna. Försök att endast lasta och lossa inne på gårdarna och flytta sedan på bilen. Det gäller även parkeringsförbud på gårdsplanen utanför föreningslokalen. Där får endast utryckningsfordon och föreningens entreprenörer parkera.

Idag skedde en olycka pga en felparkerad bil på gårdsplanen. Det är inte okej, ta ert ansvar och parkera på er parkering så ni inte står ivägen.

Tv och bredband

Avtalet med Ownit är omförhandlat och uppdaterat till hastighet 1000/1000, från 250/250 som vi har idag.

Alla lägenheter kommer även få en ny router och digitalbox (förprogrammerade). Routern och digitalboxen tillhör lägenheten och ska lämnas kvar vid eventuell flytt. I årsavgiften ingår tv-tjänster.

Här byter nu föreningen från ComHem till Ownit. Boenden som har betalabonemang hos ComHem kommer kunna fortsätta ha kvar sina abonemang.

Vi önskar alla i Brf Soluret en härlig sommar
Hälsningar
Styrelsen

Medlemsinfo v18 2022

 • Årsstämman kommer att ske både via poströster och fysiskt i
  föreningslokalen.
  Datum: 19/5-22 Kl. 18.00.
  Styrelsen söker som alla tidigare år nya styrelseledamöter. Hör
  gärna av dig om du vill vara med och påverka, det är ett viktigt
  och roligt arbete där man lär sig mycket nytt varje dag.
  Vi söker framförallt en sekreterare och någon som är lite
  intresserad av det tekniska. Kanske även finns någon som gillar
  att fördjupa sig i olika avtalshandlingar och uthyrning av lokalen?
 • Avgifter. Tyvärr ser vi att det händer att man är försenad med
  sin månadsavgift, vilket kan leda till att man får problem med
  inkassoavgifter o.s.v. Vi önskar att alla ser till att avgifterna
  kommer in på senast ansatt datum, för att slippa extra avgifter.
 • Stambytet. Nu är vi inne i den sista fasen och arbetet pågår för
  fullt. En lite påminnelse är att om man har några problem i sin
  lägenhet, så hör man i första hand av sig till BMG som är
  ansvariga för att allt ska bli rätt.
 • Sopor. Det kastas fortfarande mycket hushållssopor samt
  andra typer av sopor i området, vilket drar till sig skadedjur
  samt att det ser väldigt tråkigt ut. Vi vill påminna om att det
  kommer att debiteras 1000 kr för nedskräpning till den boende
  som inte hittat till sopskåpen eller grovsoprummet.
 • Grovsoprummet måste skötas annars stänger vi det.
  Allt skräp ska kastas i kärlen. Är det små saker får ni gärna
  kasta det i påsar så vi inte får det över hela golvet.
  Allt har sin plats: Elavfall i gallerburen, Batterier i röda
  batteriholken, Ljuskällor/lampor i svarta hinken, grovsopor i
  gröna kärlen. Allt är skyltat!
  Det som inte får kastas i grovsoprummet står på dörren.
  På golvet ska det vara fritt, dvs ställ inget på golvet!

Nu är solen här och vi önskar alla medlemmar en härlig vår
och att vi ses till årsstämman!

Medlemsinfo v11

 • Föreningens årsstämma:
  19/5 kl 18:00. Kallelse delas ut innan stämman, i enlighet med föreningens stadgar.
  Vi ska försöka hålla en fysisk stämma där man även kan välja att poströsta innan för de som inte kan vara på plats.
 • Motioner:
  Motioner till föreningens årsstämma ska senast vara styrelsen tillhanda den 31/3.
 • Valberedning:
  Tyvärr har föreningen ingen aktiv valberedning i år. Känner du att du vill göra ett viktigt jobb för föreningen och kanske är lite nyfiken på vad det innebär, hör av dig till styrelsen!
 • Styrelsen:
  Det är flera som sitter i styrelsen som sitter för omval i år. Styrelsen söker även en som skulle vara intresserad av att vara sekreterare i styrelsen. Är du intresserad så hör av dig till styrelsen så visar vi er gärna runt och får se lite mer av vad styrelsearbetet innebär.
  (Besluten om styrelseledamöter tas på årsstämman).
 • Skyddsrum:
  En genomgång och kontroll av föreningens skyddsrum är beställd. (Det är tyvärr lite väntetider på det just nu).
  Föreningens skyddsrum ligger på:
  Vallavägen 75-77, plats för 283 personer.
  Vallavägen 87, plats för 170 personer.
  Vallavägen 99-101, plats för 237 personer.
  (Mer info om skyddsrummen kommer separat).
 • Stambytet:
  Under pågående stambyte i din lägenhet får ingen annan renovering ske fram tills besiktningen är gjord.
 • Renovering:
  Vid renovering av lägenheten så ska en skriftlig ansökan skickas in till styrelsen innan påbörjande, om bärande konstruktioner, värme, vatten eller avlopp blir berörda. Se föreningens hemsida för vilka fler regler som gäller för att inte störa dina grannar mm.
 • Råttor:
  Gård 1 har tyvärr fortfarande stora problem med råttor och speciellt nu när stambytet pågår där så driver det fram råttorna mer. Vid problem kontakta Nomor som är föreningens skadedjursbolag.
 • Odlingslotter:
  Det finns några lediga platser kvar om någon vill hyra. Kontakta styrelsen så ska vi hjälpa er med det.
 • Föreningslokalen:
  Nu när restriktionerna för pandemin är borttagna så öppnar vi upp uthyrningen av föreningslokalen igen.
  Bokning sker på hemsidan.
 • Brandskyddet i trapphusen:
  Vi vill påminna om brandskyddet i trapphusen. Det är förbjudet att ha dörrmattor utanför dörren i trapphuset, det är inte heller tillåtet att ha lösa föremål som kan hindra framkomligheten vid rökutveckling och dålig sikt. Tex barnvagnar, cyklar, blomkrukor, rollatorer, pulkor, spadar mm. Nästan allt går att snubbla på när man inte ser något. Så se till att inte förvara något i trapphusen för allas skull.

/ Styrelsen

Medlemsinfo v9 2022

 • Skyddsrum. En högaktuell fråga just nu är säkerheten i Sverige.
  Vår förening har 3 skyddsrum som ska vara öppna för allmänheten vid fara. De ska gå att iordningställa inom 48h.
  Just idag så har vi källarförråd i våra skyddsrum vilket är tillåtet så länge det går att iordningställa vid en katastrof eller fara.
  Styrelsen tittar just nu på att allt finns och hur planen ser ut för iordningställandet mm.
  Tyvärr är det ganska kostsamt men något vi inte längre kan skjuta till senare tillfälle.
 • Hesa Fredrik. MSB går ut med att signalen ”Viktigt meddelande för allmänheten” kommer att testas som vanligt, första helgfria måndagen var tredje månad kl 15:00. Nästa gång är den 7 mars kl 15:00. Med tanke på omvärldsläget vill myndigheten betona att det enbart är ett test.
 • Rökning under köksfläktarna slår ut ventilationssystemet i huset.
  Vi avråder starkt från att röka inomhus och speciellt under köksfläkten, pga att det slår ut ventilationssystemen uppe på taket, då det indikerar för brand och en säkerhetsavstängning slår ifrån för att minska spridningen.
  Vid rökning i lägenheterna sprider sig gärna röken till grannarna och skapar ofta osämja. Vi vill uppmana till att man röker utomhus i största möjliga mån för att vi ska behålla en god grannsämja, god ventilation och även bespara ekonomin eftersom det kostar föreningen pengar varje gång ventilationen slås ut..
 • Stambytet. Styrelsen får många mail ang frågor och problem med stambytet och att man inte vet vart man ska vända sig. Vi tar ej emot några felanmälningar i dessa ärenden då det är BMG som sköter det. De flesta har inloggningar till BMG-portalen och där gör man felanmälan. Det går även bra att vända sig till HSB Konsulten Rickard Hansson som företräder föreningen i detta projekt, kontaktuppgifter finns på hemsidan.
 • Råttor. Gård 1 (Vallavägen 63-81) har just nu mycket problem med råttor. Troligen för att stambytet pågår där och stör råttorna nere i kulverten i källaren.
  Med stambytet så kommer vi inte ha några läckor i källaren längre och därmed kommer råttorna trivas mindre. Det installeras även in el som avskrämmer råttorna från att gå i avloppsrören. Nu försöker råttorna flytta och när hål gutsigen osv så kommer de mer upp till ytan.
  Vi ber därför alla att vara extra uppmärksamma på just råttor och anmäl det till Nomor som är föreningens skadedjursbolag. Har ni frågor kan ni även vända er till föreningens förvaltare hos HSB.
  Har ni stambyte som pågår hemma hos er så ta gärna ut soporna varje dag speciellt när det är öppet upp till lägenheterna.
  Var även noggranna med att hålla rent runt papperskorgar och sopskåp ute på gårdarna. Så vi kan bli av med dessa råttor.
  (Föreningens har ett avtal med Nomor och har råttfällor placerade i kulvertar och vid sopskåpen, men de räcker inte alltid till)
 • Paketboxarna från Postnord är nu på plats utanför Valla Livs och när man beställer ett paket behöver man göra ett aktivt val så att paketen kommer hit i stället för till andra utlämningsställen.
 • Bollplanket vid bollplanen vid vv83-85 kommer att rättas till efter det blåste storm, så det nästan välte, det är nu provisoriskt ordnat till tjälen går ur marken då det skall gjutas fast ordentligt.
 • Försäljning av lägenhet. Föreningen har sålt en lägenhet som ombildas från hyresrätt till bostadsrätt, 1.800.000kr, vinsten av försäljningen tillfaller föreningen. Alla tidigare försäljningar kan ni se i föreningens förvaltningsberättelse.
 • Valberedning/Styrelseledamot. Föreningen har tyvärr ingen valberedning detta år. Om någon känner sig sugen på uppdraget så hör av er till Styrelsen.
  Är någon nyfiken på vad styrelsen gör och funderar på att gå med i styrelsen så hör av er så ska vi varmt ta emot er!

Med en förhoppning om en fridfull och solig vår/ Styrelsen

Medlemsinfo v3 2022

 • Vi har ny fastighetsskötare samt nytt avtal när det gäller hissarna i föreningen. Det finns anslag med telefonnummer i alla trapphus samt på hemsidan.
  Gör ni felanmälan på ”Mitt HSB” så kan ni även se felanmälningar på allmänna utrymmen gjorda av andra.
  Har ni lagt in telefon och mail som kontaktuppgift så får ni notering om att felanmälan är mottagen och när det är åtgärdat.
 • Vi har via PostNord fått paketboxar som står utanför Valla Livs, de är på prov tillsvidare. Många beställer varor på nätet i dag, då blir det nära att hämta ut sitt paket. Dessa är inget föreningen betalar för utan det är Postnord som äger och driver boxarna.
  Ev kommer en paketbox från Ibox som tar emot paket från bla Schenker, DHL, Bring mm. (Vi vet inte vart vi ska ställa den än så länge så den avvaktar vi lite med).
 • Störningsjouren har haft lite problem. En annan förening i Tyresö med samma namn som oss har sagt upp dem, och vi blev tyvärr förväxlade med dem. Ärendet är nu löst och allt fungerar som det ska nu igen.
 • Stambytet är i full gång igen efter ledigheterna. Vi ber er kontakta BMG via deras portal vid frågor om stambytet eller eventuella fel/problem.
  Ni kan också kontakta vår Konsult hos HSB Rickard Hansson om ni vill ha mer stöd i ett ärende. Han är insatt i stambytet och arbetar för föreningen med alla frågor som uppkommer. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.
 • Vattenavstängningarna pga stambytet fortsätter och kommer att meddelas per mail samt uppslag i portarna när de kommer att ske. Ibland sker även akuta avstängningar pga att de gamla rören är i så dåligt skick, då meddelas alla boende så snart det går, men det är något vi alla måste vara beredda på.
 • Besiktningar av trapphusen kommer att bli av sist av allt i etappen för stambytet, då de fokuserar på att ligga bra till med tidsplanen i lägenheterna först och främst. Så ha tålamod med att det är smutsigt i trappen ett tag även efter stambytet.
 • Styrelsen har haft samverkansmöte med de övriga föreningarna i området för att utbyta erfarenheter om olika pågående och framtida projekt. Vi kommer vi att fortsätta hålla samverkansmöte varje kvartal då det finns mycket att lära av varandra eftersom husen är ungefär likadana och lika gamla.
 • Bostadsrättsavgiften höjdes enligt plan med 5% nu i januari 2022.
  Parkeringsplatserna höjdes till 260kr/m
  Carport till 450kr/m
  Garage till 650kr/m
  Parkerningsplats med laddstolpe för elbil är nytt för 2022 och kostar 360kr i månaden plus pris för elladdning.
  Vid intresse för plats med laddstolpe ber vi er kontakta HSB så hjälper de er att ställa er i kö.
  Just nu har vi 4 aktiva stolpar, men har 4 platser till om intresset blir större.
 • Intresserad av att sitta i valberedningen eller styrelsen?
  Hör av er till Styrelsen så berättar vi mer.
 • Inatt 14/1 hade vi ett vackert norrsken som gick att ses över Handen, Troligen kommer det även gå att se Norrsken ikväll/natt lördag den 15/1-2022. Håll utkik över himlen efter ett grönt skimmrande ljus som leker över natthimlen.

Vi tackar för fortsatt tålamod när det gäller stambytet och önskar alla en god fortsättning på det nya året / Mvh Styrelsen

Nytt år och nya förutsättningar

Styrelsen vill önska alla våra boende ett gott nytt år!

 • Vi avlutar året med att halva föreningen nu är stambytt, det har varit utmanande men det har ändå gått väldigt smidigt och vi har inte stött på några större problem under vägen.
  Efter årsskiftet kommer vi fortsätta med den andra halvan av föreningen och hoppas att vi till sommaren kommer vara helt klara och alla boende i föreningen har nya fina badrum och föreningenen har nya rör och avloppsstammar som drar ner vattenskadorna enormt, och blir kostnadseffektivt. Vi kommer också kunna teckna en bättre och billigare fastighetsförsäkring tack vare stambytet.
  Vi vill än en gång tacka för allas tålamod i detta stök!
 • Vi vill också påminna om att PG Hiss och fastighet lämnar oss på årsskiftet, och HSB tar vid.
  Båda jourerna är informerade och vi hoppas på en smidig övergång.
  Nya anslag finns i trapphusen och efter årsskiftet så kommer de gamla lapparna tas ner.

  Jour fram till midnatt 31/12: 022- 777 00 00
  Jour från midnatt 1/1: 08- 695 00 00

 • På nyår ber vi er respektera människor och djur och hålla er till kommunens regler ang fyverkerier, endast tillåtet mellan 18:00-01:00.
  Vi ber er även att städa undan efter er om ni firar in det nya året utomhus.

Var rädda om er och varandra!

Medlemsinfo v49

 • Vi har fått in Långsprötade silverfiskar i vissa lägenheter efter att stambyten har gjorts, lappar har satts upp i portarna för att uppmärksamma detta.
  Om Ni upptäcker dessa i lägenheten skall Nomor kontaktas så de ej sprider sig vidare till andra lägenheter.
  Telefonnummer: 0771-122 300, eller gör en anmälan på deras hemsida, www.nomor.se.

 • Föreningen kommer efter årsskiftet att byta vår fastighetsskötsel och drift till HSB. PG Hiss och fastighet som vi haft tidigare kommer sluta med fastighetsskötsel.
  Vi har noggrant gått igenom flertalet offerter och HSB var den som kunde ge oss det vi behöver i föreningen. Då HSB ej har något avtal för hissar kommer vi att använda oss av ett externt företag som heter Hisskontakt AB som är ett lokalt företag och de har haft ett samarbete med PG Hiss innan så de känner till våra hissar sedan tidigare.
 • Det kommer att hållas ett öppet hus för alla i föreningen där man kan träffa styrelsen och ställa frågor till oss om vårt arbete i föreningen. Kanske är just DU intresserad av att gå med i styrelsen?  Datumet är satt till den 14/12-21 kl. 17.00-18.00. Välkomna!
 • Styrelsen har bjudit in till ett samverkansmöte med föreningarna runt om i området för att kunna utbyta erfarenheter samt ställa frågor om hur de arbetar i olika ärenden i sina föreningar.
 • Vi vill påminna om föreningens regler om renoveringar, allt finns att läsa på föreningens hemsida. www.brfsoluret.se
 • Nedskräpning är förbjudet på föreningens mark…även under stambytet.
  Ställ inte sopor där de inte hör hemma. Det drar till sig skadedjur som råttor.
 • Mata inte fåglar inom föreningens område då deras matspill faller till marken och drar till sig råttor. Vi arbetar hårt med att få bort råttorna i området men det behövs mer än råttfällor och gift för att inte nya råttor ska komma hit. Där behöver vi er hjälp med tex att inte mata fåglar. Kasta soporna i sopskåpen, inte utanför. Plocka upp om du tappar nått utanför mm
 • Ljusgranen som brukar sitta i flaggstången utanför föreningslokalen kommer tyvärr inte komma upp i år pga stambytets containrar står där. Ljusslingorna inne på gårdarna kommer inte heller ses över innan stambytet är klart.
  Ett ljusnät till busken utanför Valla livs är beställt men tyvärr så blev det fel på leveransen, vi hoppas att det kan åtgärdas inom kort.

Nu börjar det närma sig Jul och många tänder levande ljus när mörkret faller, glöm inte att kontrollera att brandvarnare i lägenheten fungerar som den ska och glöm ej heller att släcka ljusen om Ni ej är i närheten.

Allt gott till Er alla, och än en gång vill vi tacka för Ert tålamod när det gäller stambytena som pågår för fullt, det är rörigt och smutsigt, men det går åt rätt håll.
Mvh Styrelsen

Brandsäkert december

December är här och vi vill påminna er om att:

 • Det är krav på att alla lägenheter har en fungerande brandvarnare uppsatt.
 • Batteriet i brandvarnaren bör bytas ut en gång om året, gärna I December.
 • Testa er brandvarnare, en gång i månaden.
 • Lämna aldrig ett rum med levande ljus.
 • Var säker på att ni släkt alla levande ljus när ni går och lägger er eller lämnar hemmet.
 • Kasta ljustakar och ljusslingor som har brott på kabeln.
 • Släck ljusstakar med knappen, inte genom att vrida på ett ljus/lampa.
 • Låt inte tvätt eller diskmaskin vara igång när ingen är hemma.
 • Ladda inte mobilen när ni sover.
 • Dra ur laddsladden när du inte laddar mobilen.

Låt oss alla hjälpas åt för att få ett tryggt boende.
Mvh Styrelsen

Träffa Styrelsen

Vill ni boende träffa oss i styrelsen, lära känna oss lite bättre eller ställa frågor om styrelsearbetet så är ni välkomna på öppethus i föreningslokalen.

Tisdagen den 14 december mellan klockan 17:00-18:00

Är ni intresserade hur styrelsearbetet går till?
Hur tar vi våra beslut?
Vilka frågor diskuteras?
Hur ofta har styrelsen möten?
Hur arbetar vi med entreprenörer?
Vem betalar för vad i en förening?
Vad betyder det att bo i en bostadsrättsförening?
Intresserad att gå med i styrelsen eller valberedningen?

Varmt välkomna önskar
Alexandra, Patrik, Ulrika och Mariola

Medlemsinformation v41 2021

 • Stambytet
  Stambytet fortskrider. Från den 4/10  så körs två linor samtidigt, dvs på två separata portar samtidigt. Det har även tillkommit en dusch och toavagn som står på gård 1.Tyvärr så kommer både de akuta och de planerade vattenavstägningarna fortsatta fram tills stambytet är helt klart, sommaren 2022.
  Avstägningarna drabbar alla hus där pågående stambyte utförs men även de hus som är klara.Tips är att alltid ha en flaska med vatten i kylen.
  När vattnet sätts på så spola alltid kranen i köket först och rensa silen efteråt. Detta för att rostflagor från de gamla rören kan följa med vattnet när det sätts på igen. Vattnet som kommer först kan vara lite missfärgat, gult eller brunt, spola tills det blir klart, både varm- och kallvatten. När det är klart kan ni använda de andra kranarna, dusch och toalett.
  Håll ut, det blir bra när allt är klart!
 • Hyresrätt blir bostadsrätt
  Föreningen har sålt en hyresrätt som ombildats till bostadsrätt.
  1,750,000kr
  Ytterligare två hyresrätter är på väg att ombildas till bostadsrätter.
 • Träd
  Några träd som står på föreningens mark har tyvärr dött. De kommer att tas bort nu i höst eller till våren. De står bland fler andra träd så förhoppningsvis så kommer de inte saknas så mycket.
 • Parkering
  Parkera gärna i mitten av er parkeringsruta så era grannar också kan ta sig ur sina bilar.
 • Föreningslokalen
  Vi kommer fortsätta att hålla föreningslokalen stängd för uthyrning ett tag till. Vi meddelar när den åter kan hyras igen!
  Ingen har hört av sig för intresse att ha föreningslokalen öppen för boende under stambytet, vi håller ärendet vilandes så länge.
 • Grovsoporna
  Dörren till grovsoprummet går att öppna med nyckelbricka 1&2 Onsdagar mellan kl 18-20.
  Självklart är det inte okej att ställa skräp utanför dörren eller någon annanstans på föreningens mark, inte ens om det redan står skräp där innan. ALLA som skräpar ner kommer debiteras för nedskräpning.

Vi vill passa på att tacka alla fina medlemmar som hjälper till  att hålla ordning i föreningen och för ert fina tålamod med allt som har med stambytet att göra.
Tillsammans är vi Brf Soluret.

Mvh Styrelsen