Medlemsinfo v 15

Publicerat 11 april, 2024

Hej alla medlemmar! Nu är väl ändå den efterlängtade våren här!

Årsstämma
Föreningens årsstämma äger rum 23 maj kl. 18.00 i föreningslokalen.

Andelstal
Andelstalen har varit fel under en lång tid och har nu rättats till, den nya fördelningen gäller från april månad, och inte retroaktivt. De flesta får endast en mindre förändring. Vi återkommer till de boende som berörs extra mycket.

Parkering
Vi är nu i startgroparna och de nya parkeringsplatserna kommer att börja anläggas i maj månad.

Ventilation
Vid rensning av ventilationen som nyligen utfördes av Peter Sotare upptäcktes ett flertal felaktigheter som nu utreds.

Sandsopning
Sandsopningen blev uppskjuten pga snöovädret men kommer att slutföras inom kort.

Mvh Styrelsen