Regler vid Renovering

Vad som gäller när du ska renovera din bostadsrätt.

Renoveringar och ombyggnationer av bostadsrättslägenheter

Blankett för ändring i lägenhet, klicka här!

Innan en bostadsrättsägare får rätt att renovera eller bygga om behövs följande:

 • En skriftlig ansökan för tilltänkta åtgärder ska tillställas styrelsen. Ansökan ska innehålla detaljerad beskrivning av: renoveringen/ombyggnaden och tilltänkt entreprenör skall anges.
  En tidplan ska presenteras.
 • Styrelsen tar ställning till ansökan och kallar eventuellt till ett möte med bostadsrättsinnehavaren för kompletteringar.

Om ansökan godkänns ska styrelsen, bostadsrättsinnehavaren och den anlitade entreprenören underteckna ansökan och entreprenören ska kunna uppvisa erforderliga certifikat samt F-skattsedel.

Före renovering måste en renoveringssyn bokas via, HSB. Det är obligatoriskt!

Nedanstående checklista ska också då godkännas av bostadsrättsinnehavaren och entreprenören:

 • Innan renovering påbörjas ska en renoveringssyn bokas hos HSB. Obligatoriskt!
 • Störande ljud i fastigheten = ihärdigt borrande eller bilande mer än 10 minuter får endast utföras på vardagar mellan kl 08.00 – 17.00.
  Aldrig på lördagar, söndagar eller helgdagar.
 • Information om störande ljud skall anslås i entrén minst 2 dagar före arbetets början. Informationen ska innefatta datum och tidsperiod
  (den xxx från kl xxx till kl xxx)
 • I de fall vattenavstängning behövs kontaktas fastighetsskötaren HSB. Det är endast de som får stänga av vattnet i husen.
  Detta ska aviseras om till övriga boende minst 3 dagar före avstängning.
 • Är arbetet inte fackmannamässigt utfört får den boende stå för hela kostnaden vid skada.
 • Byggavfall och emballage ska löpande tas bort och ej samlas i trapphus eller på gården. Brandrisk.
 • Entreprenörens fordon får vara på gården endast vid ur- och inlastning. Övrig tid skall de parkeras på någon av gästparkeringarna.


Bostadsrättslagen Kapitel 7 §7:

Bostadsrättsinnehavare får inte, utan styrelsens tillstånd, i lägenheten utföra åtgärd som innefattar:

 • Ingrepp i bärande konstruktion
 • Ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas eller vatten
 • Annan väsentlig förändring av lägenheten Bostadsrättslagen Kapitel 7 §13
 • Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra enligt §12a.

Vi hänvisar också till föreningens stadgar §35, 36, 41, 43 och 49.