För mäklare

Mäklarinformation för föreningen - så ni slipper jaga runt på hemsidan.
Mäklarbild

Mäklare som vill ha en mäklarbild hänvisas till: www.maklarservice.com.
Mäklaren behöver ett undertecknat förmedlingsuppdrag för att få ut en mäklarbild.

Hur ser föreningen ut?

Föreningen bildades i december 2009 och består av 10 huskroppar i olika storlekar uppdelade på 24 portar.
Husen byggdes 1965-1968, värdeår 2022, och består av 4 våningar med kallvind, vissa hus har även en källarvåning och skyddsrum.
Det finns 179st lägenheter, uppdelade på 160st bostadsrätter och 19st hyreslägenheter.
Till de flesta lägenheter ingår ett källarförråd, några placerade i källarplanet andra på markplan. Några få små lägenheter har sina förråd inne i lägenheterna. Det finns även extraförråd att hyra.

I avgiften ingår fjärrvärme, vatten, förråd och digitalt basutbud från Ownit.
Gruppanslutning via Ownit på 95 kr i månaden för bredband 1000/1000 mbps tillkommer på avgiften för alla.
Digitalbox och router tillhör lägenheten.

Föreningen är fullvärdeförsäkrad i IF, i försäkringen ingår även ett bostadsrättstillägg.

Boende på bottenplanet kan få nyttja en del av marken utanför sin balkong, för det krävs att ett nyttjanderättsavtal tecknas med föreningen.

Kommande avgiftshöjningar

Årsavgiften har per 1 mars 2024 höjts med 10%, för att följa räntor och inflation.

För parkeringarna är det en planerad årlig höjning på 10% per år.

P-plats, carport eller garage

I föreningen finns 133 parkeringsplatser, 20 carportar, 38 garage. Det finns även 16st gästparkeringar och 1st korttidsparkering.

Kösystemet för parkeringsplatser administreras av Nabo.
En lägenhet får maximalt hyra två parkeringar.
Garage/p-plats, carport/p-plats, p-plats/p-plats.
Info hur du går tillväga finns under:
”Viktiga dokument” –> ”Regler för parkering”

Kötiden för att få en parkeringsplats varierar, men de som inte har någon parkering går före i kön.
Du kan inte ställa dig i kön innan tillträdesdagen på lägenheten.

Just nu har vi tyvärr långa väntetider på parkering. Föreningen låter nu anlägga fler parkeringsplatser, inklusive med laddstolpar, och hoppas att de finns tillgängliga redan i sommar 2024.

Juridisk person:

Juridisk person får inte förvärva en lägenhet i föreningen.

Ägarandel:

Minsta ägarandel är 10%.

Pantsättningsavgiften:

Pantsättningsavgiften är 1 % av gällande prisbasbelopp och betalas av pantsättaren.

Överlåtelseavgiften:

Överlåtelseavgiften är 2,5 % av gällande prisbasbelopp.
Överlåtelseavgiften betalas av bostadsrättsinnehavaren (säljaren).

Skickas till:
Brf Soluret
NABO 16337, FE 617
107 76 Stockholm

Planerade renoveringar i dagens läge:

Stambyte för köks och badrumsstammar och totalrenovering av samtliga badrum blev klart juli 2022.
Alla avgiftshöjningar kopplade till stambytet är klara.
Stamspolning utfördes 2017.
Relining av köksstammar utfördes 2014.

Klicka på länken för mer info ang stambyte: Medlemsinfo ang stambyte

Tidigare och planerade renoveringar kan ni hitta i senaste årsredovisningen, klicka här.

Trädgård: Vi rensar stegvis ur buskar som övervuxit och som behöver föryngras, vi kommer även se över våra innergårdars rondeller och fixa till dem.
Föreningen har några odlingslotter som går att hyra.

Hissar: Vissa hisskedjor är kvar att byta, annars är hissarna nyupprustade.

Parkering: Parkeringsrutorna har målats sommaren 2020.
Maj 2020 spolades taken av på alla låga byggnader.
Sommaren 2020 målades alla carports och garage om, samt bytt ut alla stolpar.
Garageportarna på garagen vid gård 2 har breddats och bytts ut.
Vi har även parkeringsplatser med laddning för elbilar.

Hushållssopor: Föreningens hushållssopor kastas i sopskåpen som är placerade utanför respektive gård.
Vi sorterar vårat matavfall separat.
Gröna luckor för hushållsavfall.
Röda luckor för matavfall.

Grovsopor: Föreningen har ett grovsoprum.
Det är placerat bredvid grovtvättstugan i ett av de röda husen.
Grovsoprumet har öppet första onsdagen i månaden mellan kl 18-20. Öppnas med nyckelbricka 1 och 2.
Här kan du kasta grovsopor, elavfall, små batterier, ljuskällor. Se skyltning på dörren.


Tvättstugor:

2st tvättstugor finns på gård 1 (mellan port 79-81).
2st tvättstugor finns på gård 2 (mellan port 103-105).
Tvättstugorna har 2st tvättmaskiner, 1 torktumlare och 1 torkskåp per tvättstuga.
Tvättstugorna har en avgift per tvättpass.

1st grovtvättstuga ligger utanför gård 2, vid föreningshuset.
Där finns 1st stor tvättmaskin, 1st vanlig tvättmaskin, 1 torktumlare,
1 torkskåp och 1 mangel. Grovtvättstugan går att boka dygnet runt.

Det går att boka tvättstugorna via bokningstavlorna i tvättstugorna och via hemsidan, under ”Boka tvättstugorna”.

Övrigt:

Det finns en liten livsmedelsbutik, Valla Livs, belägen utanför gård 2.
PostNord paketboxar finns utanför Valla Livs där paket kan hämtas dygnet runt. Upplyst och under tak.
Vi har även ett föreningshus (röda villan) utanför gård 2, som vi hyr ut som fest- och konferenslokal till både våra medlemmar och utomstående.

Avflyttningssyn:

Vid försäljning av lägenhet ska en lägenhetssyn göras av HSB.
Eventuella fel och brister ska åtgärdas och bekostas av säljaren innan tillträdesdagen för köparna.