Styrelsen

Styrelsen för BRF Soluret

Styrelsen är förtroendevald och den första valdes vid intressemötet med Tenzing 2009-03-31.
Val av styrelse görs sedan dess på årsstämman eller vid extrasstämmor.

Det är viktigt att tänka på att de som sitter i styrelsen gör det på sin fritid.
Det är ett uppdrag som man sköter vid sidan om sitt vanliga arbete.

Till sin hjälp har styrelsen tecknat ett avtal med HSB för förvaltning.
Vill du ha kontaktuppgifter till förvaltaren så titta under Menyn “Kontakt”.

Styrelsen

I föreningens styrelse ingår sedan årsstämman 2021-05-26:

Alexandra Bergström – Ordförande
Patrik Blom – Vice Ordförande
Ulrika Olsson – Sekreterare
Mariola Lupicki – Ledamot

Camilla Wendel – Suppleant
Nora Klaman – Suppleant
Andree Hultgren- Suppleant

Kontakuppgifter till Valberedningen

 valberedningen@brfsoluret.se