Policy för balkonger och uteplatser

Detta gäller för balkoner och uteplatser i föreningen

Balkonger

Inglasning av balkonger

2019 renoverades våra balkonger, mellan maj till december. Balkongplattan bilades ner i framkant och omgöts på nytt, balkongerna blästrades och skärmväggar, tak och golv målades om. Nya plåträcken monterades och vi glasade sedan in samtliga balkonger.

Målning av balkong

Föreningen ansvarar för yttre underhåll, vill du ändå måla om så ska färgen vara STOCryl V 100 och nyansen ska vara S0502Y, ska du måla balkonggolvet ska du använda STOCryl BF 100 eller BF 200, vid felaktigt färgval kan du komma att debiteras för uppkomna skador.

Borrning på balkong

Om ni vill borra hål för att sätta upp något på balkongen så måste ni använda er av Fogmassan Tec7 i plugghålet innan ni skruvar in skruven. Detta för att skydda armeringen i betongen från fukt och koldioxid. Skador som uppstår pga felaktigt utförande kan komma att debiteras den boende.

Paraboler

 • Paraboler får under inga omständigheter monteras på andra platser än inom balkong.
 • Ingen del av parabolen får sticka ut över balkongräcket.
 • Inga hål för parabolen får borras i väggar, balkongens konstruktioner, balkongräcke eller fönsterkonstruktion.
 • Paraboler ska monteras ordentligt inom balkongutrymmet och inte på något sätt utgöra någon fara för andra människor eller fasaden.
 • Paraboler får placeras på stadigt fundament på balkongens golv eller fästas med teleskopfäste som spänns mellan balkongens golv och tak utan att skruvas fast i borrhål i varken golv eller tak.
 • Inga kablar får hänga eller ledas utanför balkongen.
 • Parabolen får inte medföra driftstörningar för tekniska installationer inom fastigheten.

Övrigt om balkonger

 • Du får inte ha något som hänger utanför balkongräcket t.ex parabol eller balkonglådor.
 • Paraboler får inte fästas i husfasaden.
 • Du får inte kasta ut föremål från balkongerna eller skaka mattor, sängkläder mm då detta kommer in till dina grannar.
 • Undvik att röka på balkongen då röken kan vara störande för dina grannar.
 • Du får inte grilla med kol eller gasolgrill pga att oset/röken kan störa dina grannar. Gasolgrillar kan även vara skadligt vid inglasad balkong, detta innefattar den berörda balkongen så som omgivande balkonger.
  Endast elgrill är tillåten.

Uteplatser

Staket och golv

Blankett för Nyttjanderättsavtalet, klicka här!

Marken utanför balkongplattan tillhör föreningen. Vill du nyttja marken utanför din balkong, så ska ett nyttjandeavtal skrivas med föreningen.

Du står själv för bygge och underhåll. Detta gäller såväl material som växtligheter. Behöver föreningen eller entreprenörer tillgång till marken, så ser den boende till att dessa får tillträde till marken, den boende står för ev bortmontering och återställande efteråt.

Vill du lägga golv, bygga staket eller sidoskärm så gäller följande mått och utförande:

Altangolv får maximalt skjuta ut 170 cm från balkongparti, bredden får maximalt sträcka sig från köksfönstrets ytterkant till balkongplattans ytterkant.

Sidoskärmar ska utföras enligt befintlig standard; 170cm höjd vid fasad och 80cm höjd vid ytterkant. Utskjutande mått från fasad till ytterkant 170cm.

Staket får endast vara 80cm högt och ej gå utanför uteplatsens golvyta.

Staket ska vara vitt eller tryckimpregnerat. Sidoskärmar ska vara vita. Golvet ska vara tryckimpregnerat, lackat eller oljat. Inget får fästas i husfasaden.

Om staket finns på platsen så står den boende för markskötsel så som gräsklippning innanför staketet.

Paraboler får inte monteras utanför uteplatsens golvyta eller fästas i fasaden.

Växtligheter får inte planteras närmare än 40cm intill husfasad. Växtligheter som kan förstöra husfasad eller grund får ej planteras. Inte heller växtligheter som kan störa dina grannar.


Skrivet 2020-02-03