Regler för parkering

Regler när du parkerar bilen i BRF Soluret

I föreningen har man rätt till max två parkeringsalternativ per lägenhet, endast för personbilar.

 • carport och p-plats
 • garage och p-plats.
 • p-plats och p-plats.

Detta ansöker man om genom att stå i kö, först för en plats och önskar man sedan en andra plats så ställer man sig i kö för en plats till. Förtur ges till de som inte har någon p-plats alls.

Ansök om parkeringsplats gör du hos Nabo.

Vid frågor om parkering kontakta: boende@nabo.se eller ring 010- 288 00 13

OBS!

 • Det är förbjudet att hyra ut sin parkering i andrahand!
 • Parkeringen är endast till för bilar som tillhör boende i föreningen.
 • Det är inte tillåtet att bygga innerväggar i garagen.
 • El-bilar får inte laddas i garage eller carport. Det finns särskilda parkeringsplatser för elbilsladdning.
 • Garagen är endast till för bilparkering och tillbehör till bilen, vill man förvara andra saker så finns förråd att hyra till detta.
 • Endast personbilar är tillåtna i garage, carport och parkeringsruta.
  Lätta lastbilar är endast tillåtna vid gästparkeringen vid gård 1, och de tre parkeringsplatser som ligger på samma område.
 • Har du en lätt lastbil i samma storlek som en personbil så kan du ansöka om att få tillstånd för att stå på parkeringen för personbilar. Ärendet granskas och blir bilen godkänd, dvs inte är för stor, så får du ett tillstånd (bilen får inte störa underhållsarbete eller försvåra för de som parkerar bredvid att ta sig till och från sin plats).Du ansöker om tillståndet hos föreningen, via mail: info@brfsoluret.se.
  Ange reg nr och p-plats.
  Tillståndet är bundet till bilen och parkeringsplatsen och gäller ett år i taget. Ansök i god tid.
  Tillståndet ska ligga väl synligt i framrutan. Eventuella böter som utfärdas pga att tillstånd inte syns i rutan kommer inte skrivas av.