Brandsäkerhet

Minimera risken för brand i föreningen.

Vi vill påminna om att:

  • Alla lägenheter ska ha en brandvarnare som är fäst i taket. Se till att den fungerar och att byta batteri emellanåt.

  • Alla boende bör ha en hemförsäkring på lägenheten. Föreningen har en gemensam bostadsrättsförsäkring men den bör kompletteras med en egen hemförsäkring.

  • Rengör köksfläktens filter regelbundet, för att minska brandrisken.

  • Laddare till datorer, mobiltelefoner mm överhettas lätt och ska inte lämnas obevakade eller användas när du sover.

  • Diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare och dylikt ska inte lämnas utan uppsikt.

  • Inget får finnas i trapphuset som kan börja brinna eller försvåra en utrymningsväg.

  • Vi vill även passa på att betona vikten av att inte stå felparkerad så du kanske förhindrar räddningstjänsten att komma fram!

  • Läs gärna informationsbladet i trapphuset om ”Brandskyddet i din fastighet”

Vi hoppas alla tar detta på fullaste allvar,  det kan vara skillnaden mellan liv och död.

Mvh Styrelsen