Trivselregler

Följ dessa punkter så kommer vi trivas tillsammans som förening.

Balkonger och uteplatser

 • Visa dina grannar hänsyn genom att inte kasta ut föremål från balkongen. 
 • Det är förbjudet att skräpa ner och kasta ut tex cigarettfimpar och snus från balkongen.
 • Det är inte tillåtet att skaka eller hänga ut tex mattor på balkongräcket. Det finns mattställ på området (nära lekplatsen).
 • Du får inte använda kolgrill eller gasolgrill på balkonger eller uteplatser. Elgrill är tillåtet men tänk på säkerheten.
 • Rök helst inte på balkongerna/uteplatserna då röken kan besvära dina grannar.
 • Rökning är självklart förbjudet; i och utanför porten, i och utanför tvättstugorna, vid lekplatsen och utanför entrén till Valla Livs.
 • Du får inte montera parabolantenner i fasaden och de får inte sticka ut utanför räcket.
 • Du får inte mata fåglar från balkongen eller inom föreningens område, pga att det drar till sig skadedjur som tex råttor.

Din bostad

 • Ska du ha fest, låt dina grannar få veta det i förväg genom t.ex. ett anslag i trapphuset. Då kan du undvika att tillställningen påverkar dina grannar negativt och de får en möjlighet att kontakta dig om de blir störda. Ringer de Störningsjouren och det blir en ”konstaterad störning” så får du som boende betala utryckningen.
 • All renovering ska tillstånd sökas hos styrelsen innan den påbörjas. En renoveringssyn ska bokas hos HSB innan renoveringen påbörjas. Renoveringen bör även aviseras i porten. Renoveringen får endast ske dagtid. Ingen bilning eller fräsning får ske på lördag, söndag eller röd dag.
  Blankett för renovering, klicka här!
  För mer information; klicka på: Regler här.
 • Ska du göra renoveringar gällande vatten och avlopp ska de godkännas av styrelsen. Endast HSB tillåts stänga av vattnet.
 • Vid renovering är det obligatoriskt att boka en renoveringssyn hos HSB.
 • Vid avflytt är det obligatoriskt att boka en avflyttningssyn hos HSB.

Trapphusen

 • Fel i trapphuset ska felanmälas till HSB.
 • Du får inte förvara föremål eller dörrmattor i trapphuset. För cyklar och barnvagnar finns särskilda utrymmen.
 • Tänk på att ljud i trapphuset kan vara störande. Kommer du hem sent så visa hänsyn.
 • Det är förbjudet att ställa ut sopor och annat avfall/skräp i trapphuset.
 • Kontrollera att porten stängs när du går in. Om det är fel på porten så ska du felanmäla det.
 • Släpp inte in obehöriga i trapphusen.
 • Det är inte tillåtet att ställa upp portarna.

Förråden

 • Du får inte förvara vad som helst i ditt förråd. Ätbart, mopeder, däck och bensin får inte förvaras i förrådet. (Det finns ett separat däckförråd)
 • Du får inte placera föremål utanför ditt förråd. Dessa utrymmen är allmän plats och ska inte användas som förvaringsutrymme.
 • Det finns extraförråd att hyra vid intresse.

Tvättstugorna

 • Om du upptäcker ett fel i någon tvättstuga ska du anmäla det till felanmälan. Anmäl även om städmaterial saknas eller inte fungerar.
 • Tvättstugan ska städas efter användning. Om något gått sönder eller fungerat dåligt under din tvättid ska detta felanmälas.
 • Tvättstugorna ska stadas av innan avslutat pass.

Grovsoprummet

 • Grovsoprummet är öppet för brännbart avfall, elektronikskrot, ljuskällor och små batterier, onsdagar mellan klockan 18:00 och 20:00 (se skyltning på dörren till grovsoprummet) Dörren öppnas med nyckelbricka nr 1 & 2.
 • Allt ska ställas i de olika kärlen, inget får ställas på golvet.
 • Obs! Målarfärg, glas och skrymmande föremål får inte lämnas i grovsoprummet utan lämnas in på återvinningscentralen i Jordbro. Skaffa SRV-kortet kostnadsfritt via www.srv-atervinning.se eller ring dem på tel. 0200-26 46 00.

Gårdarna

 • Du får inte parkera inne på gårdarna utan bara stå där vid in- och urlastning. 
 • I vändplanen utanför gårdarna får man bara stanna för av- och påstigning. Det gäller parkeringsförbud där.
 • Gårdsplanen utanför föreningshuset är ingen parkering. Respektera detta!
 • Använd papperskorgarna. (Hushållssopor kastas i sophusen, inte i papperskorgarna ute på gården)

Sopkärlen

 • Sopkärlen är endast till för hushållssopor.
 • Matavfall sorteras separat. Kastas i separata kärl.
 • Stäng luckorna ordentligt efter dig.
 • Låt inga sopor stå utanför, då får vi råttor i området!
 • Grovsopor kan slängas i grovsoprummet.
 • Källsortering finns vid Ica Nära på Sleipnervägen och på Tuvvägens infart.

Lag och ordning

 • Lag och ordning ska följas inom föreningens område.
 • Olagliga substanser är förbjudna att inneha, inta och sälja på föreningens område (det inkluderar husen).
  Detta gäller alla boende och deras gäster (boende ansvarar för sina gäster).