Odlingslotter

Information om föreningens odlingslotter

Hör av er till styrelsen om ni vill hyra en odlingslott. Info@brfsoluret.se

Odlingslotter 

Priser för medlemmar i Brf Soluret:

 • 200kr/år för lott 1, 2, 6, 7 (mäter ca 6m i ytterkant).
 • 250kr/år för lott 3, 4, 5 (mäter ca 8m i ytterkant).

Priser för utomstående:

 • 250kr/år för lott 1, 2, 6, 7 (mäter ca 6m i ytterkant).
 • 300kr/år för lott 3, 4, 5 (mäter ca 8m i ytterkant).
Odlingslotterna är uppdelade i tårtbitar.


Brf Solurets medlemmar har företräde till odlingslotterna.

Odlingslotterna ska städas ur helt vid avslut, annars debiteras hyresgästen för detta.

Nyckel till förrådet kvitteras ut och lämnas åter vid avslut, annars debiteras hyresgästen för kostnaden.

Hyresgästen meddelar om de vill fortsätta att hyra lotten. Finns det fler på kö så går det i denna turordning:

 • Brf Solurets medlemmar
 • Först en lott var, sedan får fler lotter hyras ut till samma person om det finns lediga. Detta avgörs ett år i taget.
 • Finns det lotter kvar så får utomstående hyra.

Skötselregler:

 • Se till att rensa odlingslotten så det ger ett städat intryck. Kom ihåg att rensa ofta på din lott!
 • Börja våren med att rensa din odlingslott.
 • Endast fabriksgjorda skydd är tillåtna, tex täckta odlingslådor. Det ska se städat ut!
 • Egengjorda planteringslådor ska se ”ordentliga” ut, det ska se städat och ordentligt ut!
 • Vattenslangen från förrådet får endast dras fram vid vattning, se till att ingen snubblar eller fastnar när slangen ligger över gångvägen.
  Efter avslutad vattning rullas slangen ihop igen. Se till att stänga av vattnet med kranen och inte på munstycket.
  Ingen vattenspridare är tillåten.
 • Plocka bort rutten frukt och grönsaker, under hela odlingssäsongen.
 • På senhösten städas odlingslotterna helt ur, endast pallkragar får finnas kvar.
 • Buskar och sly klipps ner och rensas bort på senhösten.
 • Alla sorts skydd, krukor mm städas bort på senhösten.
 • Inget får odlas utanför odlingslotterna! (Odlingslotterna är inramade av buskar och träd, där får inget odlas).
 • Se till så gången mellan din odlingslott och nästa hålls i bra skick, rensa bort löv, gräs och dylikt. Den får inte växa igen.
 • Hyresgästen står för att sitt eget skräp och sin kompost inte lämnas kvar på föreningens mark.