Försenad revision

Publicerat 21 maj, 2024

P.g.a hög arbetsbelastning hos revisorn så är vår revision kraftigt försenad. Vi har blivit lovade att den ska vara klar senast på torsdag fm.

Vi beklagar dröjsmålet och hoppas att revisionen och alla handlingar är klara tills på torsdag så vi kan hålla stämman på utsatt datum.

Handlingarna kommer att läggas ut på hemsidan direkt när vi får dem.

Mvh Styrelsen