Avgiftshöjning 2024

Publicerat 31 januari, 2024

Hej alla medlemmar!

Tyvärr måste vi meddela att årets höjning av årsavgiften kommer bli 10%.
Den kommer gälla från 1/3-2024.

Vi beklagar detta och vi har gjort vårt yttersta för att höja avgiften så lite som det går.
Styrelsen har arbetat sedan i höstas med att försöka att få ner avgiftshöjningen så mycket vi kan, men tyvärr så hamnade den ändå på 10%.
Vi har fått rådet från HSB Finans att höja avgifterna med minst 10% och efter mycket arbete med budgeten så har vi även fått rådet från Nabos ekonomiavdelning att höja avgiften med minst 10%.
Budgeten brukar vara klar i slutet av året men eftersom vi försökt att få ner avgiftshöjningen så har vi arbetat med den fram tills nu.

Avgiftshöjningen beror på att räntorna har stigit kraftigt de senaste två åren, inflationen är hög, kostnader för vatten, material och arbeten har blivit mycket dyrare än tidigare. Vi har även haft en lång vit vinter som medfört stora kostnader för snöröjning och sandning, även kylan har varit extrem i vinter vilket speglar sig i stora uppvärmningskostnader.

Föreningen måste underhållas även när tiderna är dyra.
Föreningen har en underhållsplan som vi håller oss till, där reparationer och underhåll görs kontinuerligt för att hålla våra fastigheter och mark i gott skick.
Att skjuta på ett underhåll medför oftast större kostnader eftersom underhållet nästan alltid blir större och dyrare, än om man tar tag i problemet på en gång.
Just i år har vi skjutit lite på vissa icke-akuta arbeten för att vänta in att räntorna förhoppningsvis ska sjunka lite, men många arbeten kan vi inte göra så med.
Bland annat så skjuter vi upp upprustningen av entréporterna på gård 2, målning av trapphusen, upprustning av rondellerna inne på gårdarna och vissa rörarbeten som tillhör värmesystemet.
Vi kommer även utföra vissa arbeten som kanske alla inte förstår varför vi utför, som t.ex. nya parkeringsplatser.

Föreningen planerar att bygga ut flera parkeringsplatser eftersom vi har för få. Många boenden står i kö till sin första parkeringsplats och väntetiden är lång. Därför behöver vi bygga nya. Det är även en investering för föreningen eftersom parkeringarna kommer betala sig själva och sedan dra in pengar till föreningen i det långa loppet.

Styrelsen kommer ha möten om ekonomin igen under hösten för att se hur läget har förändrats. Vi hoppas att räntorna nu är på väg ner och att inflationen följer efter så priserna går ner.
Föreningens räntekostnader stigit med flera miljoner, och vatten och arbetskostnaderna har stigit enormt mycket.

Föreningen kommer sälja 4st hyresrätter som ombildas till bostadsrätter under 2024, vinsten från de lägenheterna kommer att användas till att amortera föreningens lån, vilket gör att föreningens räntekostnader sjunker lite.

Hyresrätternas hyra förhandlas varje år med Hyresgästföreningen, förra året så höjdes hyrorna i snitt med 1800kr, där var även standardhöjning efter stambytet inräknat. Hur det kommer se ut i år vet vi inte än.

Överlag så kommer många föreningar få höja sina avgifter kraftigt i år. Föreningarna som ligger nära oss här på Vallavägen kommer göra höjningar upp till 40% och då var det ändå många som höjde mycket redan förra året (upp till 65%) och några höjde flera omgångar förra året.
Det är tyvärr det här alla föreningar kämpar med just nu.

Vi hoppas att ni har förståelse för allt detta och vi beklagar att vi måste höja avgiften så mycket och hoppas att läget ser bättre ut till hösten och till nästa år.