Medlemsinfo v25 2022

Publicerat 21 juni, 2022

Uppdaterad styrelse

På årsstämman så valdes några som satt för omval in på nytt. Vi fick även två nya ledamöter och två nya suppleanter. Även en (ny) valberedning valdes in. Vi som valdes in på omval tackar för förtroendet och hälsar alla nya till styrelsen och valberedningen välkomna!

 • Alexandra Bergström, ordförande.
 • Patrik Bävits Blom, vice ordförande.
 • Mariola Lupicki, ledamot, ekonomi.
 • Andree Hutgren, ledamot, IT och media.
 • Laziz Sharifov, ledamot, sekreterare.
 • Jeanette Lindzter, suppleant.
 • Jonas Otter, suppleant.
 • Jonas Andersson, valberedare.
 • Nora Klaman, valberedare.

Uppdatering om stambyte

Stambytet är nu inne på sista veckorna.

 • Vecka 27 ska de vara klara hos alla och låscylindern ska bytas tillbaka.
 • Vecka 28 så avetableras bodar mm.

Avisering om efterarbeten kommer till dem som har fått anmärkningar i besiktningsprotokollet. Det kommer att ske under sommaren. Slutbesiktning av hela stambytet kommer i slutet av augusti.

Tack alla boende för tålamod, svett och tårar. Nu är vi äntligen klara!

Återställning av mark

Marken där stambytet har varit ska återställas till hösten.

Trädgårdsgrupp

En trädgårdsgrupp kommer att skapas för planering av rondellerna inne på gårdarna. De ska piggas upp och få ett trevligt intryck.

Anmäl er till: info@brfsoluret.se
Skriv ”Trädgårdsgrupp” i ämnesraden.
Vi behöver era kontaktuppgifter i anmälan. Gruppen samlas första gången i augusti.

Skyddsrumsgrupp

En skyddsrumsgrupp kommer att skapas för skyddsrummen. De kommer besiktigas i juli och sedan är det bra om så många som möjligt har vetskap om hur och vad man gör vid händelse av katastrof.

Anmäl er till: info@brfsoluret.se
Skriv ”Skyddsrumsgrupp” i ämnesraden
Vi behöver era kontaktuppgifter i anmälan. Gruppen samlas första gången i augusti.

Försäljning

En lägenhet som tidigare varit en hyreslägenhet har sålts av föreningen och ombildats till en bostadsrätt. Förtjänsten av försäljningen tillfaller föreningen. Två lägenheter till står på tur.

Felparkerade bilar

Det står ofta bilar inne på gårdarna. Försök att endast lasta och lossa inne på gårdarna och flytta sedan på bilen. Det gäller även parkeringsförbud på gårdsplanen utanför föreningslokalen. Där får endast utryckningsfordon och föreningens entreprenörer parkera.

Idag skedde en olycka pga en felparkerad bil på gårdsplanen. Det är inte okej, ta ert ansvar och parkera på er parkering så ni inte står ivägen.

Tv och bredband

Avtalet med Ownit är omförhandlat och uppdaterat till hastighet 1000/1000, från 250/250 som vi har idag.

Alla lägenheter kommer även få en ny router och digitalbox (förprogrammerade). Routern och digitalboxen tillhör lägenheten och ska lämnas kvar vid eventuell flytt. I årsavgiften ingår tv-tjänster.

Här byter nu föreningen från ComHem till Ownit. Boenden som har betalabonemang hos ComHem kommer kunna fortsätta ha kvar sina abonemang.

Vi önskar alla i Brf Soluret en härlig sommar
Hälsningar
Styrelsen