Medlemsinfo v. 42

Publicerat 17 oktober, 2023

Hej kära medlemmar i BRF Soluret,

Vi hoppas att detta brev finner er väl. Här kommer några viktiga uppdateringar och påminnelser rörande vår bostadsrättsförening:

1. Fönsterbleck: Vi vill påminna alla medlemmar om vikten av att tvätta sina fönsterbleck på utsidan. Detta bidrar till ett fräscht och enhetligt utseende för hela föreningen. Tack för ert samarbete!

2. Cykelrensning: Inom ett halvår kommer vi att genomföra en cykelrensning. Mer information kommer.

3. Avgifter och hyror: Det har tyvärr varit en ökning av antalet obetalda avgifter och hyror som går till inkasso och kronofogden. Vi uppmanar alla att vara noggranna med att betala i tid för att undvika onödiga extra kostnader och konsekvenser.

4. Säkerhet: För allas trygghet, vänligen se till att alltid hålla entréportarna stängda och inte släppa in oinbjudna gäster. Med tanke på den pågående våldsvågen i vårt närområde är det viktigare än någonsin att vara vaksam och tänka på säkerheten för oss alla. Om ni ser en port som står öppen utan uppenbar anledning, stäng den gärna!

5. Styrelseförändringar: André Hultgren har avgått som ledamot på grund av flytt. Vi tackar honom för hans tid och engagemang i föreningen och önskar honom allt gott i framtiden.

6. Verksamhetsanalys: En nyligen genomförd verksamhetsanalys rekommenderar att vi höjer avgifterna med 10% bland annat på grund av ökade kostnader för våra lån. Vi är medvetna om hur detta kan påverka er ekonomiskt, och vi undersöker alternativ och lösningar för att kunna minska denna höjning så mycket som möjligt. Vi kommer att hålla er uppdaterade.

7. Parkering: Den gratis kundparkering vi har haft är nu borttagen. Platsen är omgjord till (privat) laddplats för elbil. Vänligen respektera detta och använd de gästparkeringsplatser som finns.

Tack för er förståelse och ert fortsatta engagemang i vår förening. Tillsammans skapar vi en trivsam och trygg miljö i BRF Soluret!

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Brf Soluret